Stigle zaštitne maske

Pozivamo sve korisnice programa “Zaželi za Zagreb” da u prostorijama udruge EUSUZ preuzmu zaštitne maske za lice kako bi se osigurali epidemiološki preuvjeti za nastavak programa u kontekstu Covid-19 pandemije.

Također, apeliramo na sve korisnice programa da sa svojim štićenicima prođu korake predostrožnosti (ispravno nošenje maske, temeljito pranje ruku) u cilju zaštite njihovog, ali i svojeg zdravlja kao i da se bliski fizički kontakti svedu na minimum.