Izložba slika Izvora Pende-31.03.2022.

Danas smo, u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti razgledali  izložbu slika dubrovačkog umjetnika Izvora Pende.
Izložba prezentira trideset recentnih umjetnikovih radova.

 O umjetniku

U novije vrijeme Pende se usredotočio na čistu apstrakciju, okrećući se od svog ranog fokusa na figurativne i pejzažne slike. U novim apstraktnim slikama zadržao je reference na organske strukture i oblike koji dočaravaju tlo, a koje povezuje s prugama i geometrijskim oblicima koji unutar slika stvaraju unutarnju napetost i dinamičan dijalog.  Riječ je o koloristički snažnim apstraktnim uljima velikog formata. Od 2003. Pende izlaže na samostalnim i skupnim izložbama u Bonnu, Münchenu, Hannoveru, Dusseldorfu i Hamburgu u Njemačkoj, Chicagu u SAD-u i Eupenu u Belgiji……u “Golden Hours” imao je 2019. u David Richard Gallery u New Yorku, a iste godine s Marijanom Pende i Slavenom Toljem sudjelovao je na izložbi “Mjesto isprekidanih odlazaka”, koja se za vrijeme 58. venecijanskog bijenala održala u Paviljonu Tesa 100 u Arsenalu. U Galerie Gans u Beču Pende je 2020. Radovi Izvora Pende nalaze se u muzejskim i privatnim zbirkama.

Prijave za sve naše radionice primamo na e‐mail: kreativniumirovini@gmail.com ili na broj 097/750‐3923.

Umirovljenici koji se prvi puta priključuju našim programima, za sudjelovanje u aktivnostima koje provodimo potrebno nam je na prvu radionicu dostaviti presliku osobne iskaznice, presliku rješenja o mirovini i/ili odrezak od mirovine ili dokaz od banke (obavijest o mirovinskim primanjima, obavijest o mirovini i sl.) kako bismo vas mogli evidentirati kao umirovljenika.

„Radna udruga kreativnosti“ (RUK) u sklopu projekta „Aktivni u mirovini“ podržanog od Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020, organizira i provodi besplatne programe aktivnosti za umirovljene s područja Grada Zagreba. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.513.452,40kn. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (227.017,86kn) i iz Europskog socijalnog fonda (1.286.434,54kn).