Izrada patuljka “Zagrebački božićni patuljak”

U srijedu 14.12. i subotu 17.12.2022. održane su radionice međugeneracijske suradnje – umirovljenici i djeca. Kombinacija pričanja priča (bake pričalice) i izrada patuljka “Zagrebački božićni patuljak”.

Cilje je upotreba što više recikliranih materijala. Radionica je edukativna i kreativna te, naravno, poticanje na druženje umirovljenika i djece.