Radionice

REHABILITACIJSKI program


KREATIVNE radionice


23.04.2021

U sklopu projekta "Kreativne radionice za umirovljenike" podržanog od Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020, 23.04.2021. posjetili smo izložbu "Hrvatska svijetu".


7.7.2022


12.7.2022


DRAMSKI program


GLAZBENI program


KULTURNO-UMJETNIČKI program


CJELOŽIVOTNO učenje