Zaželi za Zagreb

O projektu…

Naziv projekta: Zaželi za Zagreb

Naziv korisnika projekta:

Centar za promicanje europskih standarda u zdravstvu

Naziv partnera u projektu:

 • Radna udruga kreativnosti
 • Institut za promicanje zdravlja i kvalitete života
 • Dom za starije i nemoćne Villa Brezovica
 • Hrvatski Zavod za zapošljavanje regionalni ured Zagreb
 • Centar za socijalnu skrb Zagreb

Ciljevi projekta s pokazateljima

1. Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina s naglaskom na teže dostupna područja. Projektom je potrebno osnažiti i unaprijediti radni potencijal teško zapošljivih i žena sa nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. Provođenjem projekta potrebno je motivirati pripadnice ciljane skupine da nastave s radom. Predviđeno je zapošljavanje 53 žene ciljanih skupina u dvije udruge partnera: 
27 – RADNA UDRUGA KREATIVNOSTI
26 – INSTITUT ZA PROMICANJE ZDRAVLJA I KVALITETE ŽIVOTA
53 – UKUPNO


Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici. Pri izboru pripadnica ciljane skupine voditi će se računa o spremnosti kandidatkinja na dodatno obrazovanje i mogućnošću njihovog uključivanja na tržište rada i nakon provedenog Projekta.
KRAJNJI KORISNICI – OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI I/ILI OSOBE U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU DANAS U PROJEKTU JE ZBRINUTO 236 OSOBA ČIME JE ISPUNJENA CILJANA VRIJEDNOST U PROJEKTU, A PLANIRA SE DOSEGNUTI 250 OSOBA U SUSTAVU SKRBI.

2. Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju – Ženama uključenim u projektne aktivnosti omogućit će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada. Povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje / osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada, Svaka zaposlena žena ima obvezu pohađanja barem jednog od ponuđenih programa osposobljavanja prije početka i/ili tijekom provođenja programa evidentirat će se broj žena koje će steći dodatne vještine, ali i stečene vještine po vrstama.

3. Omogućiti nastavak projekta i održavanje standarda pružanja usluga korisnicima, kroz zapošljavanje i/ili samozapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina temeljem rada, učenja i sudjelovanja u projektu postizanje ovog cilja omogućava se održivost projekta ali i inovativnost u pružanju usluga korisnicima.

Svrha projekta

Projekt se pokreće u svrhu zapošljavanja žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.
Osnovni cilj je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicima navedenih ranjivih skupina. Osim toga vodit će se računa da se osnaži i unaprijedi radni potencijal teže zapošljivih žena sa nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.
Projektne aktivnosti se odvijaju u gradu Zagrebu na području gradskih četvrti Novi Zagreb, Brezovica, Gornji grad – Medveščak, Črnomerac i Podsljeme sa prigradskim naseljima.
Temeljem analize problema utvrđeno je da je u Zagrebu evidentirano više od 27.500 nezaposlenih žena, što predstavlja 52% od ukupnog broja nezaposlenih, a oko 4.500 nezaposlenih žena je u dobi od 50+ sa nižim i srednjoškolskim obrazovanjem. Ovim programom se zapošljava više od 50 žena što čini nešto više od 1% žena ciljane skupine. Osim otvaranja mogućnosti za 53-56 žena/osoba (53 žene pripadnice ciljane skupine se zapošljavaju na poslovima pružanja usluga korisnicima, a 13.200 radnih sati što je ekvivalent 3 osobe u punom radnom vremenu za 30 mjeseci trajanja Projekta, nedefiniranog spola, dobi i obrazovanja se zapošljavaju na administrativnim poslovima i poslovima vođenja projekta i monitoringa sa napomenom da je za zapošljavanje za obavljanje ovih poslova relevantan kriterij jedino i isključivo kompetencija i sposobnost efikasnog obavljanja obaveza).
Program će pripadnicama ciljane skupine koje su potencijalno pogođene sa perspektivom rizika od siromaštva, ublažiti takvu perspektivu ali će imati isti utjecaj na 230 korisnika starije životne dobi i/ili osoba sa invaliditetom koji nemaju nikakvu drugu potporu uz to što će korisnicima značajno olakšati život i omogućiti socijalnu uključenost. Analizom stanja u Zagrebu utvrđeno je da 2015. godine, prvi put nakon 2008., Zagreb bilježi smanjenje stope registrirane nezaposlenosti, ali taj se trend ne izražava u spolnoj i dobnoj strukturi teže zapošljivih osoba odnosno žena u dobi 50+.
Grad Zagreb bilježi trend starenja stanovništva, u strukturi stanovništva kategorija osoba životne starosti od 65 i više godina sudjeluje s udjelom od 18,4 posto, U novije vrijeme posebno raste udio osoba u dubokoj starosti, odnosno starijih od 85 godina. Vitalnoj slici Zagreba ne ide u prilog podatak o indeksu starenja, koji u 2015. iznosi 125,4 posto, što predstavlja povećanje od 1,7 posto godišnje. Promatramo li podatak o prirodnom prirastu koji u 2015. ima negativan predznak i iznosi -1.0 uz opisani negativan trend trenutno imamo još goru situaciju.
Rezultati posljednjeg popisa stanovništva su pokazali da se centar grada se prazni, u njemu ostaje staro stanovništvo, a mladi bježe na periferiju. Isto tako područje Novog Zagreba koje je intenzivno naseljavano 60-tih i 70-tih godina sa radno najaktivnijim stanovništvom u tom vremenu koji su danas pripadnici skupine starije životne dobi. Upravo vođeni tim saznanjem odabrali smo područja u kojima se osjeća nedostatak sustavne brige o starijim osobama i to u gradskim četvrtima gdje je starije stanovništvo ostalo samo u stambenim jedinicama. Tako ovim programom pokrivamo gradske četvrti Novi Zagreb, Brezovica, Gornji grad–Medveščak, Črnomerac i Podsljeme sa pripadajućim prigradskim naseljima što je sigurno samo jedan dio gradskih potreba.

 • Fond: Europski Socijalni Fond
 • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
 • Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
 • Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
 • Cilj projekta:
  • Zapošljavanje žena koje su teško zapošljive na tržištu rada
  • Osposobljavanje teško zapošljivih žena za bolje zapošljavanje i stjecanje bolje pozicije na tržištu rada
  • Poboljšanje uvjeta života starijih osoba i ostalih socijalno ugroženih osoba
 • Organizacija: Projekt Zaželi za Zagreb je koncipiran kao zajednički projekt neprofitnih udruga i jedne ustanove i nadležnih regionalnih institucija.
 • Partneri: Institut za promicanje zdravlja i kvalitete života; Radna udruga Kreativnost; Dom za starije i nemoćne Villa Brezovica; Hrvatski Zavod za zapošljavanje regionalni ured Zagreb; Centar za socijalnu skrb Zagreb
 • Područje: Zapošljavanje
 • Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.02.1.1.05
 • Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Zaželi – Program zapošljavanja žena
 • Naziv projekta: Zaželi Za Zagreb
 • Prijavitelj: Centar za promicanje Europskih standarda u zdravstvu – EUSUZ
 • Korisnici: domaćinstva u gradu Zagrebu
 • Ukupna vrijednost projekta: 9.018.561,04 kn (Europski socijalni fond 7.665.776,88 (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske 1.352.784,16 (15%)).
 • Voditelj projekta: Dejan Bosak
 • Suradnici u projektu: Doris Kujac, Branka Čižmešija
 • Kontakt osoba: Branka Čižmešja 097/756 9126
 • Razdoblje provedbe projekta: studeni 2018. – svibanj 2021.
 • TAGS: zazelizazagreb, zaželi za zagreb, zaželizazagreb, zzz

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Isključenje odgovornosti:
„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Radne udruge kreativnosti.“

Više na… http://www.esf.hr/ i

https://strukturnifondovi.hr/